โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อผิวชั้นหนังกำพร้า แม้ว่าโรคจะมีหลายแบบ แต่ในปัจจุบันเชื่อกันว่าส่วนใหญ่แล้ว IL17 /23 เป็นแกนหลักที่ทำให้เกิดโรค

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการอธิบายกระบวนการของ auto inflammation immunologic cascade จากหลักฐานบางส่วน เราเชื่อว่า cGAS cascade น่าจะเป็นลำดับแรก

ในทางการรักษา ผลิตภัณฑ์ต้านโรคสะเก็ดเงินที่พึงประสงค์ควรมุ่งจัดการทั้งขั้นแรกของการเกิด cascade และ IL17/23

เพื่อที่จะยืนยันว่าเคสส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) มีการตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษา ณ จุดสิ้นสุดหลักที่เหมาะสม (อ้างอิง)

จุดสิ้นสุดหลักอิงตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาที่แนะนำคือมีการลดลงของอาการที่ 75% ใน 8 สัปดาห์ที่ประสิทธิภาพที่ 80%

จากบทความดังกล่าว เปอร์เซ็นต์ของการลดลงซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดระดับทุติยภูมิของการรักษาจะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 90 ถึง 100 และเวลาที่ใช้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่16 ,24,48 ถึง 54 สัปดาห์ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา เราคาดว่าจุดสิ้นสุดจะไม่เพียงแค่การกลับสู่สภาพผิวปกติหรือการลดลงของอาการ 100% แต่จากประสบการณ์ของเรา ทำให้เราคาดว่าจะมีการคืนกลับ para keratosis ไปเป็น ortho keratosis keratin สำหรับการเก็บตัวอย่าง keratin ซ้ำกันสองครั้งที่ 16 สัปดาห์หรือ 24 สัปดาห์หลังการรักษา

แนะนำผลิตภัณฑ์

ลดอาการคัน สะเก็ดเงิน ด้วย EAZI ZORIA CREAM

EAZI ZORIA CREAM เนื้อครีมดูแลปัญหา “สะเก็ดเงิน”