ลูกเป็น ‘อีสุกอีใส’ ต้องทำอย่างไร?

ลูกเป็น ‘อีสุกอีใส’ ต้องทำอย่างไร?

เมื่อลูกเป็นโรคอีสุกอีใส พ่อแม่ต้องทำอย่างไร? โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางลมหายใจ ไอ จาม การสัมผัสกับผู้ป่วยหรือใช้ของร่วมกัน โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา (Varicella Virus) แพร่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือตามชุมชนทั่วไป...
โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) สาเหตุ อาการและวิธีรักษา

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) สาเหตุ อาการและวิธีรักษา

คำแนะนำโรคอีสุกอีใส (Chickenpox, Varicella) โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อที่มาด้วยอาการไข้ออกผื่น พบมากในเด็ก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา-ซอสเตอร์ โดยทั่วไปจะพบอัตราการป่วยได้สูงสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ 0-4 ปี, 10-14 ปี, 15-24 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ...