บทความ > หมวดหมู่

งูสวัด

งูสวัด (Shingles) สาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และดูแลตัวเอง

งูสวัด Shingles คือโรคติดเชื้อไวรัสที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อของโรคอีสุกอีใส โดยจะเกิดรอยผื่นแดงและตุ่มน้ำ ร่วมกับอาการปวดแสบบริเวณที่เกิดอาการ

read more