ดูแลผิวสวยไม่ให้สะดุด ด้วยคลินิกผิวพรรณเสมือนจริง (Virtual Beauty Skin Clinic)

การระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะทำให้โลกใบเดิมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล (Digitalized Health Tool)

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล (Digitalized Health Tool)

Virtual Clinic

เป็นการให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยแพทย์และคนไข้ จะทำการสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีวิดีโอ ประกอบการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอล (Digitalized Health Tool) และระบบข้อมูลทางการแพทย์เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัดเวลา และลดการพบปะซึ่งเท่ากับเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

Virtual Beauty Skin Clinic

คือ บริการดูแลรักษาผิวพรรณความงามตามแบบ Virtual Clinic ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว บนพื้นฐานของ

  • ระบบข้อมูลของผิวพรรณที่เพียบพร้อมและครบถ้วน
  • ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านทางอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เหมือนพบแพทย์จริงๆ
  • เครื่องมือตรวจวัดผิวพรรณที่ทันสมัยระบบดิจิตัล และโปรแกรม AI (Artificial Intelligence)
  • ระบบนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์ทาง Virtual Clinic
  • การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและจุดให้บริการที่ครอบคลุม

ตัวอย่าง Virtual Beauty Skin Clinic

ตัวอย่าง Virtual Beauty Skin Clinic

ตัวอย่าง Virtual Beauty Skin Clinic

สิวเป็นปัญหาของผิวที่มีลักษณะเรื้อรัง ทำให้มีความจำเป็นในการติดตามผลของการดูแลรักษาแบบต่อเนื่องด้วยการพบแพทย์ สิ่งที่จะช่วยให้การตรวจกับแพทย์โดยไม่ต้องไปพบคือ การใช้โปรแกรมติดตามผลการรักษาซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยในการตรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลการรักษาของสิวอักเสบ แล้วบันทึกไว้เป็นไฟล์ประวัติคนไข้ ร่วมกับประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์หรือยาชนิดต่างๆ โดยอัตโนมัติ ได้แก่

Acne AI Tracker เป็นโปรแกรมที่มีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งและชนิดของสิว รวมถึงรอยที่เกิดจากการอักเสบของสิว โดยใช้ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ แต่หากต้องการ ลดความรุนแรงของสิวที่มีอยู่ทั่วใบหน้า ก็สามารถใช้ โปรแกรม Advanced Acne AI Tracker

Advanced Acne AI Tracker เป็นอีกโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาโดยมีความแม่นยำและมีความสามารถตรวจเช็คตำแหน่งและชนิดของสิวได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น ช่วยให้เราสามารถประเมิน ติดตามผลการรักษา และควบคุมความรุนแรงของสิว ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะความรุนแรงของสิวที่มาก จะทำให้เกิดรอยแดงรอยดำและรอยแผลเป็นที่เพิ่มมากขึ้นตามมา

สู่ผลลัพธ์การดูแลผิวพรรณที่ดีกว่า ด้วยคลินิกผิวพรรณเสมือนจริง (Virtual Beauty Skin Clinic) หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไป มีการใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้น การดำเนินวิถีชีวิตใหม่และการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้คลินิกผิวพรรณเสมือนจริง เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาผิวพรรณและติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา อีกทั้งยังได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำและปลอดภัยอีกด้วย