การกดสิวด้วยตนเองนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหา แต่กลับทำให้ปัญหานั้นแย่ลง!

โดยทั่วไปการรักษาสิวจะมุ่งเน้นไปที่การลดอาการอักเสบ โดยอาศัยตัวยาหลายประเภททั้งชนิดรับประทานและชนิดทาเฉพาะที่ เช่น ยาปฏิชีวนะ กรดวิตามินเอ ยาเบนซอยเปอร์อ๊อกไซด์ โดยหวังผลในการรักษากับสิวอักเสบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น สิวอักเสบชนิดเม็ดเล็กตื้น( papule) สิวอักเสบชนิดหัวหนอง(pustule) สิวอักเสบชนิดเม็ดโตลึก( nodule) ไม่ได้มียาชนิดใดที่มีจำเพาะเจาะจงในการรักษา

การรักษาสิวแต่ละชนิด(type) ต้องมีความจำเพาะแม่นยำ

การรักษาสิวแต่ละชนิด(type) ต้องมีความจำเพาะแม่นยำ

DooDee Precision นำหลักการแพทย์แม่นยำ(Precision medicine) มาใช้ในการรักษาสิวโดยมุ่งไปที่สาเหตุของปัญหาหรือต้นตอ(Root cause) โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม (Environment) และวิถีการดำเนินชีวิต(Personal lifestyle) เฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษา(Contributing factors) ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ (Effectiveness) รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและผลข้างเคียง(Consequence & Complication) หรือความเสี่ยงของผิวเสียสวย แตกต่างกับการักษาทั่วไปด้วยการใช้ระบบ FIA (Facial Image Analyzer) มาทำการการวิเคราะห์ปัญหาและแยกชนิดของสิวทุกเม็ดบนใบหน้า เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องแบบเม็ดต่อเม็ด พร้อมทำการติดตามผลการตอบสนองของแต่ละเม็ดสิว ด้วยขบวนการ “กา–เทียบ–ติดตาม” (mark-map-track) เพื่อให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และรายงานประมวลผลของการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาสิวแต่ละชนิด(type) ต้องมีความจำเพาะแม่นยำถึงสาเหตุหรือต้นตอของปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้จึงมีความแตกต่าง และมีคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะกับสิวแต่ละชนิด

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 1 สิวอุดตัน (Anti-acne type 1)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการอักเสบของสิวอักเสบไทป์ 1 (Acne type 1) ไม่ให้ลุกลามไปเป็นสิวอักเสบไทป์ 2 หรือลดความเสี่ยงของการเกิดสิวอักเสบ

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 1 สิวอุดตัน (Anti-acne type 1)

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 1 สิวอุดตัน (Anti-acne type 1)

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 2 สิวปุ๊บปั๊บ (Anti-acne type 2)

ใช้เพื่อทำให้สิวอักเสบไทป์ 2 (Acne type 2) สิวปุ๊บปั๊บ ยุบโดยรวดเร็ว ไม่พัฒนาไปเป็นสิวอักเสบไทป์ 3 ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดแผลเป็นและการเกิดรอยแดงของสิว

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 2 สิวปุ๊บปั๊บ (Anti-acne type 2)

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 2 สิวปุ๊บปั๊บ (Anti-acne type 2)

3. ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 3 สิวอักเสบ (Anti-acne type 3)

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 3 สิวอักเสบ (Anti-acne type 3)

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 3 สิวอักเสบ (Anti-acne type 3)

ใช้เพื่อลดการอักเสบของสิวอักเสบไทป์ 3 (Acne type 3) ช่วยลดการทำลาย และความเสียหายของผิวหนัง (skin damage) ลดการเกิดรอยแดงและแผลเป็น (scar)

4. ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 4 สิวอักเสบเม็ดใหญ่ (Anti-acne type 4)

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 4 สิวอักเสบเม็ดใหญ่ (Anti-acne type 4)

ผลิตภัณฑ์สำหรับสิวอักเสบไทป์ 4 สิวอักเสบเม็ดใหญ่ (Anti-acne type 4)

ใช้เพื่อลดการอักเสบของสิวอักเสบไทป์ 4 (Acne type 4) สิวอักเสบเม็ดใหญ่ ช่วยลดการทำความเสียหายของผิวหนังและความเสียซึ่งรุนแรงและลึกก ว่า ซึ่งมีโอกาสเกิดแผลเป็นได้สูงกว่า)

เมื่อรู้จักและเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาสิว เราจึงสามารถรังสรรค์วิธีการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด ด้วยมิติใหม่ของการดูแลผิวอย่างแม่นยำ