การตอบสนองต่อการรักษาในเด็กที่เป็นโรคสะเก็ดเงินคงอยู่ได้ในระยะยาวด้วยสารยับยั้ง IL-17A

อาการปรับปรุงดีขึ้นอย่างน้อย 75% ที่ 108 สัปดาห์ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย ixekizumab

จากการติดตามผลระยะยาวจากการทดลองแบบสุ่มแสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคสะเก็ดเงินแบบ plaque ในระดับปานกลางถึงรุนแรงมีสถานะของโรคที่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยอยู่ได้นานถึงกว่า 2 ปี ด้วย ixekizumab (Taltz) ซึ่งเป็นสารยับยั้ง interleukin (IL) -17A

Response in Kids With Psoriasis Maintained Long Term With IL 17A Inhibitor At least 75 improvement at 108 weeks in patients treated with ixekizumab

Response in Kids With Psoriasis Maintained Long Term With IL-17A Inhibitor — At least 75% improvement at 108 weeks in patients treated with ixekizumab

หลังจากการติดตามผลเฉลี่ยที่ 108 สัปดาห์ ผู้ป่วยมากกว่า 90% มีอาการปรับตัวดีขึ้นอย่างน้อย 75% ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน และดัชนีความรุนแรงของโรค (PASI75) โดยเกือบ 80% รักษาสถานะไว้ได้ที่ PASI90 และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีผิวที่ปราศจากรอยโรคโดยสิ้นเชิง ( PASI100) โดย Amy Paller, MD, จาก Northwestern University Feinberg School of Medicine ใน Chicago และเพื่อนร่วมงาน รายงานว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกันนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ Global Assessment (sPGA) ของการตอบสนองและการปรับตัวดีขึ้นของโรคในส่วนของ Itch Numeric Rating Scale (NRS)

โดยพวกเขาได้กล่าวไว้ในวารสาร JAMA Dermatology ว่าไม่มีสัญญาณความปลอดภัยใหม่เกิดขึ้นในระหว่างระยะการขยายการทดลองในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการเกิดเคสใหม่ของโรคลำไส้อักเสบ (IBD) หรือการติดเชื้อ candida

“ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคสะเก็ดเงินแบบ plaque ในระดับปานกลางถึงรุนแรง ixekizumab ทำให้อาการปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็วตามผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย และการวัดค่าการขจัดรอยโรคสะเก็ดเงินออกจากผิวหนังอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการขจัดรอยโรคสะเก็ดเงินในพื้นที่ของร่างกายที่ยากต่อการรักษา โดยผลลัพธ์เหล่านี้คงอยู่ได้นานถึง 108 สัปดาห์” ผู้เขียนกล่าวโดยสรุป “ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีผิวและเล็บที่ปราศจากรอยโรคอย่างสมบูรณ์ ผลการวิจัยด้านความปลอดภัยเป็นไปตามที่สังเกตพบในประชากรกลุ่มนี้ในก่อนหน้านี้ และสอดคล้องกับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เป็นที่ทราบกันของ ixekizumab”

“การศึกษาเพิ่มเติมนั้นมีความจำเป็นเพื่อที่จะตอบคำถามที่ยังหลงเหลืออยู่ เช่น ผลของ ixekizumab ต่อผลลัพธ์จากการรักษาที่พบเพิ่มเติมจากการรายงานโดยผู้ป่วย และประสิทธิภาพกับความปลอดภัยของ ixekizumab ในเด็กที่เป็นโรคสะเก็ดเงินในโลกแห่งความเป็นจริง” พวกเขากล่าว

การค้นพบล่าสุดมาจากการทดลองแบบสุ่ม IXORA-PEDS ระยะที่ 3 ในผู้ป่วยอายุ 6 ถึง 18 ปี ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินแบบ plaque ในระดับปานกลางหรือรุนแรง ซึ่งกำหนดเป็นคะแนน PASI ≥12, PGA ≥3 และพื้นที่ผิวกาย (BSA) ≥ 10% ผู้ป่วยได้รับการสุ่มตัวอย่างในอัตรา 2:1 เพื่อได้รับ ixekizumab หรือยาหลอก (placebo) ตามน้ำหนักตัว ผลลัพธ์หลักที่พบคือสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้คะแนน PASI75 และ sPGA 0/1 ที่ 12 สัปดาห์

Ixekizumab แสดงถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าใน 12 สัปดาห์ โดย ณ เวลานั้น ผู้ป่วยทุกรายเข้าร่วมการศึกษาแบบ open-label extension study ต่อโดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนถึง 48 สัปดาห์ ในบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างครั้งแรกให้รับยา ixekizumab การตอบสนองต่อการรักษายังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของ extension study รายงานฉบับปรับปรุงล่าสุดนี้ครอบคลุมผลลัพธ์จากการติดตามผลเพิ่มเติมอีก 50 สัปดาห์

ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 171 รายให้ได้รับ ixekizumab หรือยาหลอก (placebo) โดยที่ 12 สัปดาห์ 89% ของผู้ป่วยที่ได้รับ ixekizumab ได้คะแนนการตอบสนองที่ PASI75 (เทียบกับ 25% ของผู้ที่ได้รับยาหลอก) และ 81% เป็นไปตามเกณฑ์การตอบสนอง sPGA 0/1 (เทียบกับ 11%) หลังจากติดตามผล 108 สัปดาห์ ข้อมูลด้านประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยา ixekizumab เป็นไปดังต่อไปนี้:
• PASI75: 91.7%
• PASI90: 79%
• PASI100: 55%
• sPGA 0/1: 78.3%
• sPGA 0: 52.4%

นอกจากนี้ 78.5% ของผู้ป่วยที่มี NRS ≥4 ที่เป็นค่าตรวจวัดพื้นฐานมีอาการปรับปรุงดีขึ้นอีกอย่างน้อย 4 จุดในสัปดาห์ที่ 108 ผู้ป่วยที่มีส่วนของร่างกายที่ยากต่อการรักษายังคงการตอบสนองหรือมีการปรับปรุงของอาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12 จนถึงสัปดาห์ที่ 108 ซึ่งรวมถึงบริเวณของหนังศีรษะ ฝ่ามือกับฝ่าเท้า และโรคสะเก็ดเงินที่เกิดที่อวัยวะเพศ

การทดลองนี้รวมระยะเวลาการถอนยาแบบสุ่มในสัปดาห์ที่ 60 สำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินขั้นรุนแรง (PASI ≥20, sPGA ≥4) และตรงตามเกณฑ์การตอบสนองในสัปดาห์ที่ 60 ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการสุ่มตัวอย่างซ้ำเพื่อได้รับ ixekizumab หรือยาหลอก ในผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก เวลามัธยฐานของการกำเริบของโรคคือ 149 วัน

ผู้เขียนรายงานว่า 90.9% ของผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างซ้ำเป็นยาหลอกมีอาการกำเริบอีก เมื่อเทียบกับ 17.6% ของผู้ป่วยที่ได้รับ ixekizumab ในกลุ่มผู้ป่วยที่สุ่มรับยา ixekizumab ทั้งหมด 100% ได้คะแนน PASI75 ในสัปดาห์ที่ 108,92.9% ได้คะแนน PASI90 และ 75% ได้ PASI100

เมื่อรับทราบถึงความยากลำบากของการเปรียบเทียบข้ามการทดลอง Paller และเพื่อนร่วมงานตั้งข้อสังเกตว่าผลลัพธ์ของการรักษาด้วย ixekizumab นั้นดีกว่าการรักษาอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินในเด็กที่มีระยะเวลาติดตามผลใกล้เคียงกัน

ปัจจุบัน Ixekizumab ได้รับการอนุมัติโดย FDA สำหรับใช้ในผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคสะเก็ดเงินแบบ plaque ระดับปานกลางถึงรุนแรงซึ่งเป็นผู้เข้ารับการรักษาแบบ systemic therapy หรือการบำบัดด้วยแสง

John Browning, MD จาก Texas Dermatology and Laser Specialists ใน San Antonio กล่าวว่า สำหรับแพทย์ผิวหนังที่รักษาผู้ใหญ่ด้วยสารยับยั้ง IL-17A ข้อมูลระยะยาวจากการศึกษา IXORA-PEDS ให้ความมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในเด็ก

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีทางเลือกมากขึ้นในการรักษาโรคสะเก็ดเงินในเด็ก และหวังว่าในอนาคตจะมีการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ต่อไปเรื่อยๆ สำหรับการรักษาโรคสะเก็ดเงินในเด็ก” Browning ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกจากสถาบันโรคผิวหนังแห่งอเมริกา กล่าวกับ MedPage Today ทางอีเมล “มีความจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินในเด็ก รวมทั้งจำเป็นจะต้องมีทางเลือกทางการรักษาในส่วนของยาแบบรับประทานที่ปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินในเด็ก เช่นเดียวกับการรักษาที่อาศัยการติดตามทางห้องปฏิบัติการที่น้อยลง”

Paller และเพื่อนร่วมงานตั้งข้อสังเกตว่า ixekizumab เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ “ยอดเยี่ยม” ในการรักษาโรคสะเก็ดเงินในเด็ก ข้อมูลที่แสดงประสิทธิภาพของ ixekizumab ในพื้นที่ที่ยากต่อการรักษาเป็นคุณลักษณะเด่นประการหนึ่งที่เป็นไปได้

“ดังนั้น แพทย์อาจเลือกที่จะสั่งจ่ายยา ixekizumab ให้กับเด็ก เพราะเขาหรือเธออาจเป็นสะเก็ดเงินบริเวณมือกับเท้า หรืออวัยวะเพศในระดับที่สูง โดยมีการรับรู้ว่า ixekizumab เป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาบริเวณเหล่านี้” Browning กล่าว “อีกเหตุผลหนึ่งในการเลือกใช้ยา ixekizumab อาจเป็นเพราะตัวเลือกปริมาณการใช้ยาแบบเดือนละครั้ง”

แนะนำผลิตภัณฑ์

ลดอาการคัน สะเก็ดเงิน ด้วย EAZI ZORIA CREAM

EAZI ZORIA CREAM เนื้อครีมดูแลปัญหา “สะเก็ดเงิน”