ชนิดและความรุนแรงของการอักเสบของสิว

สิวแต่ละชนิดจะมีลักษณะของการอักเสบที่มากขึ้นตามลำดับโดยมีสาเหตุต้นตอ (Root Cause) ที่ร่วมกันและสาเหตุอื่นเพิ่มเติมตามแต่ชนิดของสิว การดูแลรักษาจึงต้องแยกว่าเป็นสิวชนิดใด แล้วจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับต้นเหตุ ซึ่งจะช่วยให้สิวยุบได้ในเวลาที่รวดเร็ว

ชนิดของการอักเสบของสิว

โดย หลักการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) สิวทุกชนิดจัดเป็นสิวอักเสบและสามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

สิวอักเสบไทป์ 1, 2, 3, 4

สิวอักเสบไทป์ 1, 2, 3, 4

1. สิวอักเสบไทป์วัน (Acne Type 1)

หรือ สิวอุดตันที่ค่อยนูนขึ้นมาจากมีเซลล์อักเสบชนิดที่ไม่ทำให้เกิดสีแดง จึงเป็นเม็ดสิวที่มีสีเดียวกับสีผิว (Skin color

2. สิวอักเสบไทป์ทู (Acne Type 2)

หรือ สิวปุ๊บปั๊บที่เปลี่ยนสิวอุดตันที่ยังไม่นูนหรือนูนแล้ว (Acne Type 1) ด้วยเซลล์ที่ทำให้เป็นสีชมพูอย่างรวดเร็ว จึงเรียกสิวปุ๊บปั๊บ มีลักษณะเป็นเม็ดสีชมพูเรื่อๆ มีอาการเจ็บๆคันๆ เกิดขึ้นแล้วคงอยู่ไม่นาน ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

3. สิวอักเสบไทป์ทรี (Acne Type 3)

สิวอักเสบที่มีลักษณะเม็ดนูน บวมแดง และอาจมีหนอง จะเป็นอยู่ได้หลายสัปดาห์

4. สิวอักเสบไทป์โฟร์ (Acne Type 4)

เป็นสิวอักเสบขนาดใหญ่ อาจเป็นไตแข็ง/ถุงน้ำหรือที่เรียกว่า สิวหัวช้าง มีขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร

สิวแต่ละชนิดจะมีลักษณะของการอักเสบที่มากขึ้นตามลำดับโดยมีสาเหตุต้นตอ (Root Cause) ที่ร่วมกันและสาเหตุอื่นเพิ่มเติมตามแต่ชนิดของสิว การดูแลรักษาจึงต้องแยกว่าเป็นสิวชนิดใด แล้วจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับต้นเหตุ ซึ่งจะช่วยให้สิวยุบได้ในเวลาที่รวดเร็ว

ความรุนแรงของการอักเสบของสิว

การจำแนกความรุนแรงของการอักเสบของสิว พิจารณาจากชนิดและจำนวนของสิว โดยอ้างอิงจาก Investigator Global Assessment (IGA) scaling classification as a tool in evaluating the anti – acne products. ซึ่งความรุนแรงของสิวนั้นมีผลต่อการสร้างความเสียหายต่อผิว เพราะการอักเสบของสิวทำให้ผิวเสียความสวย ระดับความรุนแรงของสิวยิ่งมาก ผิวยิ่งเสียความสวยได้มากขึ้น และยิ่งปล่อยการอักเสบทิ้งไว้นาน ร่องรอยความเสียหายจะยิ่งมากขึ้น และการรักษาต้องใช้เวลานานขึ้น

ความรุนแรงของการอักเสบของสิว

ความรุนแรงของการอักเสบของสิว

ตัวอย่างของผิวเสียความสวย ได้แก่ รอยแดงรอยดำ รอยแผลเป็น รอยหลุมสิว ที่จะให้ให้ใบหน้าของเรา ขรุขระ กระดำกระด่าง ไม่เนียนนุ่ม ไม่สวยใส ไม่น่ามอง ถ้าเราต้นเหตุของการทำให้ผิวเสียความสวยได้ เราก็สามารถที่จะป้องกันให้ผิวเราคงความสวยไว้ได้ โอกาสการเกิดผิวเสียสวยจากสิว อาศัยการพิจารณาตามจำนวนของสิว สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

1. สิวประปราย หรือมีสิวเฉพาะบางบริเวณ (Localized acne)

โดยจำนวนสิวทุกชนิดบนใบหน้า รวมกันน้อยกว่า 10 เม็ด ซึ่งโอกาสของผิวเสียสวย เช่น การเกิดรอยแดง รอยดำก็จะมีไม่มาก

2. สิวทั่วใบหน้า (Whole-Face Acne)

มีจำนวนสิวทุกชนิดบนใบหน้าตั้งแต่ 10 เม็ดขึ้นไป ซึ่งโอกาสของผิวเสียสวยก็จะมีมากกว่า